bidokulu
Etkinlik ProgramıProje EkibiHedef KitleKatılımcı ListesiGaleriİletişim
Başvur

Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi II

TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

Başvur

Proje

İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi işlemsel düşünme becerisi, 21. yüzyıl becerileri kapsamında her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Eğitim kurumlarında bu beceriye yönelik farkındalık geliştirmek ve uygulamalı çalışmalar yapmak eğitim kalitesini artıracaktır. Bu proje TÜBİTAK-4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 2020/1 çağrısı kapsamında “Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi” başlıklı projenin ikinci adımıdır. İlk proje konaklamasız olarak İstanbul ilinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin kapsayacak şekilde Bahçeşehir Koleji Ataşehir Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleşmiştir.

Projenin ikinci adımında yürütücü kurum İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüdür ve Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin disiplinlerarası bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik farkındalığını geliştirecek etkileşimli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda projenin amacı sınıf öğretmenlerinin disiplinlerarası bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik farkındalığını geliştirmek ve eğitimin sonunda katılımcı öğretmenlerin kendi hazırladıkları etkinlikleri sınıflarında uygulamalarını proje eğitiminin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bu proje 12-16 Eylül 2022 tarihlerinde Sevinç Koleji Ataşehir Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Projede bilgi işlemsel düşünme becerisi ile bağlantılı yöntem/tekniklerin (Steam, scratch, 3D modelleme, robot programlama, algoritma, muhakeme, drama, oyunlaştırma…) bulunduğu çok sayıda etkinliklere yer verilecektir. Projede çeşitli üniversitelerden ve Milli Eğitim Bakanlığından öğretmen eğitimi ve bilgi işlemsel düşünme becerisiyle ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları uzman ve/veya eğitmen olarak görev almaktadır. Ayrıca katılımcılara gerekli destekleri sağlayacak rehberler de proje deneyimleri açısından oldukça deneyimlidir. Bu projenin eğitimi yenilikçi öğretim yöntemlerine ilgisi olan sınıf öğretmenlerinin beklentilerini karşılayacağı düşünülmektedir.

Dr. Serap ÇİMŞİR
Proje Yürütücüsü

Önceki Proje Hakkında

TÜBİTAK-4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 2020/1 çağrısı kapsamında desteklenen “Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi” başlıklı proje Dr. Serap ÇİMŞİR yürütücülüğünde 31 Ağustos- 4 Eylül 2021 tarihlerinde Bahçeşehir Koleji Ataşehir Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleşmiştir.

Proje uzmanları Ankara üniversitesinden Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven, Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Serhat Bahadır Kert,  Başkent Üniversitesinden Doç Dr. Filiz Kalelioğlu ve Yıldız Teknik Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Erkoç, eğitmenler Ankara Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Karaosmanoğlu, Ataşehir İlçe Milli eğitim Müdürlüğünden Dr. Berrin Atiker ve Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Dr. Buket Ertuğrul Candemir ile tüm süreç bütün ayrıntılarıyla planlanmıştır. Proje eğitiminde drama, algoritma, steam, saha gezisi, oyun tasarlama, scratch, 3D modellemeye kadar teorik ve pratik içerikle projenin sürdürülebilirliğini sağlayacak uygulamaya yönelik çalışmalara yer verilmiştir. Projeler açısından deneyimli rehber kadrosu ile proje başarıyla gerçekleşmiştir. Projeye katılan öğretmenler sınıflarında etkinlikler uygulamış, ulusal/uluslararası eTwinning projeleri gerçekleştirmişlerdir. Proje sonuçları EYFOR XIII’de proje yürütücüsü Dr. Serap ÇİMŞİR tarafından sunulmuştur. Projeden üretilen etkinliklerin kitaplaştırılması için işlemler devam etmektedir.

İstanbul ilinden 30 öğretmenin konaklamasız olarak katıldığı proje eğitiminin gerçekleşmesi için gerekli fiziki ve maddi imkanları sunan ve projeye ciddi destekleri olan Bahçesehir Koleji Ataşehir Kampüsü yetkililerine teşekkür ederiz. Ayrıca Üsküdar Belediyesine Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi yetkililerine saha gezisindeki desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Dr. Serap ÇİMŞİR
Proje Yürütücüsü

Proje Başvuru Takvimi


Başvuru tarihleri:

01 Ağustos - 24 Ağustos 2022


Sonuçların açıklanması:

27 Ağustos 2022


Asil kayıt son tarih:

5 Eylül 2022


Yedek kayıt son tarih:

10 Eylül 2022


Proje tarihleri:

12-16 Eylül 2022 (Konaklama için giriş tarihi: 11.09.2022)


Destekleyen Kuruluşlar

Ankara Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Sevinç Koleji

Ataşehir Kaymakamlığı

Üsküdar Belediyesi

Ali Nihad Tarlan İlkokulu

Beşiktaş Bilsem

Ataşehir Mustafa Kemal Anadolu Lisesi

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü

© 2022 - Her hakkı saklıdır

TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı